Зараз на сайті

На сайті 7 гостей та відсутні користувачі

Інспекційний орган (відділ експертиз)

 • Проведення обстеження та видача висновків експертизи щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки при:
  •    виконанні робіт підвищеної небезпеки;
  •    експлуатації машин, механізмів, устаткування, підвищеної небезпеки;
  •    застосуванні машин, механізмів підвищеної небезпеки.

     (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107 для отримання дозволу Держпраці України);
 • Обстеження та оцінка технічного стану і паспортизація будівель і споруд;
 • Експертиза проектної та іншої  технічної документації на відповідність її нормативним актам з питань охорони праці (НПАОП);
 • Експертиза  Декларації об’єктів підвищеної небезпеки та Планів локалізації та ліквідації аварій і аварійних ситуацій;
 • Проведення технічного огляду, експертне обстеження обладнання: гірничорудної та нерудної промисловості; для виконання вибухових робіт;
 • Випробування поясів запобіжних, монтажних лазів, драбин;
 • Проведення державних технічних оглядів великотоннажних автомобілів  та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування; 
 • Експертне обстеження вилочних навантажувачів.

Проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (Постанова КМУ від 26.05.2004 р. № 687);

 • Визначення  технічного стану металоконструкцій, зварних швів, заклепкових з’єднань, основних деталей устаткування, в тому числі об’єктів газового комплексу, котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, вантажопідіймальних кранів, ліфтів,  електроустаткування, які відпрацювали нормативні строки, або якщо в цьому є потреба;
 • Неруйнівний  контроль металу та зварних з'єднань:
  •    ультразвуковий,  магнітопорошковий;
  •    візуальний огляд та вимірювання;
  •    вимірювання товщини металу
  .
 • Руйнівний контроль металу:
  •    механічні випробування;
  •    вимірювання твердості.
 • Аудит стану охорони праці та промислової безпеки;

 • Державний технічний огляд, технічний огляд,  експертне обстеження   (технічне діагностування) технологічних транспортних засобів.

   

  Проведення експертизи та видача висновків електротехнічним лабораторіям на відповідність нормативно-правовим актам з питань охорони праці та промислової безпеки для отримання дозволу;

 • Проведення:
  •    лабораторних електровимірювальних та електровипробувальних робіт (згідно галузі атестації ЕТЛ);
  •     експертизи електроустановок з метою визначення їх технічного стану та встановлення можливості і терміну подальшої безпечної експлуатації (до 1000В та більше 1000В).
 • Діагностування електроустановок засобами інфрачервоної техніки (тепловізійний контроль).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
Регіональний відділ психофізіологічної експертизи

 •  Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці:
  •    Законодавчі та нормативно-правові  акти з питань охорони праці, пожежної безпеки, санітарного та епідеміологічного забезпечення: керівники, посадові особи, спеціалісти служб охорони праці,члени постійно діючих комісій по перевірці знань з питань охорони праці підприємств, установ, організацій:
  •    спеціальне навчання з правил будови і безпечної експлуатації машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки, правил безпеки систем газопостачання та інших нормативно-правових актів згідно з Покажчиком нормативно-правових актів з питань охорони праці: посадові особи та інші фахівці, зайняті на роботах зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, особи відповідальні за експлуатацію  машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
  •    навчання та атестація осіб відповідальних за належне утримання виробничих будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування;
  •      навчання і перевірка знань на групу допуску з електробезпеки: осіб відповідальних за електрогосподарство, адміністративного, інспектуючого, адміністративно – технічного та  електротехнічного персоналу підприємств, установ, організацій;
  •    спеціальне навчання з питань охорони праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.
 • Проведення психофізіологічної експертизи (далі - ПФЕ) працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору та претендентів на їх виконання;
 • Методична допомога по розробці інструкцій, положень, документації з охорони праці для підприємств, установ та організацій.

САНІТАРНО-ПРОМИСЛОВА ЛАБОРАТОРІЯ

 • Проведення досліджень факторів виробничого середовища:

      •    шкідливі хімічні речовини;
      •    вібрація (загальна, локальна);
      •    шум (рівні шуму, рівні звукового тиску);
      •    електромагнітного поля;
      •    метеорологічних (температура повітря; відносна вологість; швидкість руху повітря; інтенсивність інфрачервоного, ультрафіолетового випромінювання);
      •    освітлення робочого місця;
      •    важкість та напруженість праці (динамічне, статичне навантаження; стереотипні робочі рухи;   робоча поза: інтелектуальне, сенсорне, емоційне та монотонне навантаження, режим праці).

 • Надання методичної допомоги по складанню проекту «Карта умов праці», та оформлення повного пакету документації по атестації робочих місць за умовами праці.

Декларація щодо незалежності та неупередженості

інспекційний орган ДП «Кіровоградський ЕТЦ» 

Інспекційний орган ДП «Кіровоградський ЕТЦ», типу А, проводить перевірку підприємств щодо спроможності виконувати роботи та експлуатувати устаткування підвищеної небезпеки, експертне обстеження (технічне діагностування), технічний огляд устаткування і обладнання підвищеної небезпеки.

Розуміючи важливість неупередженості під час виконання діяльності з інспектування, управління конфліктом інтересів та гарантування об’єктивності діяльності з інспектування керівництво ДП «Кіровоградський ЕТЦ» заявляє про свою політику в сфері якості, яка спрямована на забезпечення суспільної довіри і сподівань щодо неупередженості, компетентності і об’єктивності діяльності з інспектування на належному рівні її організації.

Політика Підприємства ДП «Кіровоградський ЕТЦ» щодо незалежності та неупередженості органу з інспектування полягає у забезпеченні таких умов проведення інспектування, за якими на рішення щодо результатів інспектування ніяким чином не впливають інші напрямки діяльності Підприємства.

З метою забезпечення компетентності, незалежності органу з інспектування, неупередженості його дій, об’єктивності та вірогідності результатів інспектування керівництво ДП «Кіровоградський ЕТЦ»  в особі директора зобов’язується:

- забезпечити створення організаційної структури, яка виключає можливість впливу на інспекційну діяльність інших видів діяльності ОІ;

- з метою запобігання можливості комерційного, фінансового та інших чинників, які могли б вплинути на рішення інспекційного органу, забезпечити інспекційний орган усіма видами ресурсів (матеріальними, фінансовими, кадровими тощо), необхідними для належного виконання інспекційних функцій;

- забезпечити заробітну плату персоналу, залученого до інспектування не залежну від результатів інспектування;

- забезпечити умови виконання інспектування персоналом, який не приймав участі в постачанні, обслуговуванні, монтуванні об’єкта інспектування;

- забезпечити розуміння та усвідомлення усім персоналом органу з інспектування те, що незалежність та неупередженість його дій є першим обов'язком та невід'ємним правом кожного з співробітників;

- визначати на регулярній основі ризики щодо  своєї неупередженості та забезпечити їх усунення або мінімізацію;

- вище керівництво під час виконання своїх обов’язків, бере на себе зобов’язання буди неупередженим в своїй діяльності щодо органу з інспектування ДП «Кіровоградський ЕТЦ».

Декларація щодо забезпечення інспекційного органу

ДП «Кіровоградський ЕТЦ» конфіденційності інформації

 

Інспекційний орган ДП «Кіровоградський ЕТЦ», типу А, розуміючи важливість дотримання конфіденційності, керівництво ІО заявляє про свою політику стосовно конфіденційності, яка полягає у забезпеченні конфіденційності інформації (власної чи отриманої під час виконання діяльності з інспектування) на всіх рівнях організаційної структури ІО, включаючи зовнішніх осіб, що діють від його імені, з метою задовольнити сподівання замовника з цього аспекту діяльності ІО.

Політика ДП «Кіровоградський ЕТЦ» щодо конфіденційності інформації, отриманої під час інспекційної діяльності, полягає у забезпеченні права власності замовників шляхом нерозголошення зазначеної інформації без їхнього відома.

З метою забезпечення реалізації заявленої політики керівництво                              ДП «Кіровоградський ЕТЦ»  в особі директора-керівника ІО зобов’язується:

-         конфіденційну інформацію про замовника, продукцію або послуги може бути розкрита третій стороні тільки з письмової згоди замовника;

-         у разі, якщо закон вимагає розголошення інформації третій стороні, замовник сповіщається про надану інформацію відповідно до закону;

-         ІО заздалегідь інформує замовника щодо інформації, яку він має намір розмістити в загальному доступі;

-         вся інша інформація, за винятком інформації, яка робиться відкритою замовником, вважається конфіденційною;

-         інформація про замовника, що отримана з інших джерел (наприклад, стосовно скарг, інформація від регулюючих органів, тощо) також розглядається ІО як конфіденційна;

- забезпечити попередження співробітників про конфіденційність інформації, яка доступна їм під час виконання робіт з інспектування та про відповідальність за її розголошення;

- забезпечити зберігання документів щодо проведених робіт в умовах, які виключають можливість їх втрати або несанкціонованого копіювання (ознайомлення);

 

Заява про політику щодо виконання стандарту

ДСТУ ENISO/IEC 17020:2019

Політика  ДП «Кіровоградський ЕТЦ» у сфері управління якістю полягає у забезпеченні найвищої якості проведення інспектування, загальному визнанні інспекційного органу як компетентного, незалежного, неупередженого та

об’єктивного органу, результати інспекційної діяльності якого є безумовно вірогідними та придатними у будь-якої сфері застосування.

З метою забезпечення реалізації заявленої політики керівництво ДП «Кіровоградський ЕТЦ» в особі директора зобов’язується:

- забезпечити практику  реалізації державної політики в галузі технічного регулювання  в межах наданих  повноважень – це об’єктивне і достовірне  оцінювання відповідності об’єктів інспектування  встановленим вимогам;

- забезпечити дотримування сталої професійної практики і підтримувати високу якість інспектування у відповідності до вимог документів, що регламентують порядок та методи проведення інспектування;

- забезпечити впровадження, підтримання і постійне вдосконалювання системи менеджменту;

- всіляко сприяти проведенню інспектування таким чином, щоб виконувались вимоги ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування» та задовольнялися вимоги замовників, що важливо так само, як і задоволення вимог законодавства та регламентів;

- вважати, що задоволеність заявників наданим послугам, професійним рівнем виконавців і готовністю до співпраці є головною умовою, що визначає успіх ІО;

- спрямовувати діяльність інспекційного органу таким чином, щоб не ставити під загрозу довіру до результатів інспектування;

- приділяти особливу увагу підготовці кваліфікованих спеціалістів для проведення інспектування на високому технічному рівні;

- вимагати від співробітників інспекційного органу своєчасного і досконалого вивчення документації системи  управління якістю та дотримання встановленої політики та процедур у діяльності;

- сприяти своєчасному виявленню відхилень від системи управління якістю та їх попередженню або виконанню коригувальних дій для усунення причин виявлених невідповідностей.

 

                         Процедура скарги та апеляції 

 Інспекційний орган ДП"Кіровоградський ЕТЦ" має задокументовані процедури реєстрування і розглядання скарг та апеляцій щодо своєї діяльності, отриманих від замовників чи інших сторін, а також винесення рішень щодо апеляцій на результати інспектування, якщо їх вносять згідно з чинним законодавством.

Опис процесу опрацювання скарг та апеляцій в ІО