Зараз на сайті

На сайті 7 гостей та відсутні користувачі

ВІДДІЛ ЕКСПЕРТИЗ

 • Проведення обстеження та видача висновків експертизи щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки при:
  •    виконанні робіт підвищеної небезпеки;
  •    експлуатації машин, механізмів, устаткування, підвищеної небезпеки;
  •    застосуванні машин, механізмів підвищеної небезпеки.

     (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107 для отримання дозволу Держгірпромнагляду України);

 • Обстеження та оцінка технічного стану і паспортизація будівель і споруд;
 • Експертиза проектної та іншої  технічної документації на відповідність її нормативним актам з питань охорони праці (НПАОП);
 • Експертиза  Декларації об’єктів підвищеної небезпеки та Планів локалізації та ліквідації аварій і аварійних ситуацій;
 • Проведення технічного огляду, експертне обстеження обладнання: гірничорудної та нерудної промисловості; для виконання вибухових робіт;
 • Випробування поясів запобіжних, монтажних лазів, драбин;
 • Проведення державних технічних оглядів великотоннажних автомобілів  та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування; 
 • Експертне обстеження вилочних навантажувачів.

ВИРОБНИЧО-ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

 • Проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (Постанова КМУ від 26.05.2004 р. № 687);
 • Визначення  технічного стану металоконструкцій, зварних швів, заклепкових з’єднань, основних деталей устаткування, в тому числі об’єктів газового комплексу, котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, вантажопідіймальних кранів, ліфтів, атракціонів, електроустаткування, які відпрацювали нормативні строки, або якщо в цьому є потреба;
 • Неруйнівний  контроль металу та зварних з'єднань:
  •    ультразвуковий,  магнітопорошковий;
  •    візуальний огляд та вимірювання;
  •    вимірювання товщини металу
  .
 • Руйнівний контроль металу:
  •    механічні випробування;
  •    вимірювання твердості.

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

 • Проведення експертизи та видача висновків електротехнічним лабораторіям на відповідність нормативно-правовим актам з питань охорони праці та промислової безпеки для отримання дозволу;
 • Проведення:
  •    лабораторних електровимірювальних та електровипробувальних робіт (згідно галузі атестації ЕТЛ);
  •     експертизи електроустановок з метою визначення їх технічного стану та встановлення можливості і терміну подальшої безпечної експлуатації (до 1000В та більше 1000В).
 • Діагностування електроустановок засобами інфрачервоної техніки (тепловізійний контроль).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
Регіональний відділ психофізіологічної експертизи

 •  Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці:
  •    Законодавчі та нормативно-правові  акти з питань охорони праці, пожежної безпеки, санітарного та епідеміологічного забезпечення: керівники, посадові особи, спеціалісти служб охорони праці,члени постійно діючих комісій по перевірці знань з питань охорони праці підприємств, установ, організацій:
  •    спеціальне навчання з правил будови і безпечної експлуатації машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки, правил безпеки систем газопостачання та інших нормативно-правових актів згідно з Покажчиком нормативно-правових актів з питань охорони праці: посадові особи та інші фахівці, зайняті на роботах зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, особи відповідальні за експлуатацію  машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
  •    навчання та атестація осіб відповідальних за належне утримання виробничих будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування;
  •      навчання і перевірка знань на групу допуску з електробезпеки: осіб відповідальних за електрогосподарство, адміністративного, інспектуючого, адміністративно – технічного та  електротехнічного персоналу підприємств, установ, організацій;
  •    спеціальне навчання з питань охорони праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.
 • Проведення психофізіологічної експертизи (далі - ПФЕ) працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору та претендентів на їх виконання;
 • Методична допомога по розробці інструкцій, положень, документації з охорони праці для підприємств, установ та організацій.

САНІТАРНО-ПРОМИСЛОВА ЛАБОРАТОРІЯ

 • Проведення досліджень факторів виробничого середовища:

      •    шкідливі хімічні речовини;
      •    вібрація (загальна, локальна);
      •    шум (рівні шуму, рівні звукового тиску);
      •    електромагнітного поля;
      •    метеорологічних (температура повітря; відносна вологість; швидкість руху повітря; інтенсивність інфрачервоного, ультрафіолетового випромінювання);
      •    освітлення робочого місця;
      •    важкість та напруженість праці (динамічне, статичне навантаження; стереотипні робочі рухи;   робоча поза: інтелектуальне, сенсорне, емоційне та монотонне навантаження, режим праці).

 • Надання методичної допомоги по складанню проекту «Карта умов праці», та оформлення повного пакету документації по атестації робочих місць за умовами праці.