Зараз на сайті

На сайті 3 гостей та відсутні користувачі

На виконання ПКМУ від 03.06.2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» ДП «Кіровоградський ЕТЦ» повідомляє про відсутність об’єктів оренди, передбачені пунктом 4 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону «Про оренду державного та комунального майна», а саме, які станом на дату введення в дію цього Закону перебували у переліках цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передане в оренду згідно із Законом;

про відсутність  договорів, передбачені підпунктом 3 пункту 3 цієї постанови, а також інші цивільно-правові договори, на підставі яких треті особи мають право користування державним або комунальним майном, включаючи договори безоплатного користування, договори про спільну діяльність та договори позички, майно, щодо якого до введення в дію Закону були укладені договори про передачу права на експлуатацію, а також договори, передбачені частиною третьою статті 2 Закону.

ІНФОРМАЦІЯ

щодо забезпечення прозорості діяльності Державного  підприємства «Кіровоградський  експертно – технічний центр Держпраці» за І півріччя 2020 р.

За результатами діяльності на протязі І півріччя 2020 р. підприємство  в цілому досягло мети виконання Статутних завдань, щодо забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки, виконання робіт та надання послуг та виконало основні планові показники фінансової діяльності.

У березні 2020 р. згідно  ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 на виконання наказу Міністерства  соціальної  політики  України  від 12.04.2018 № 507 підприємство завершило роботу по акредитації та внесено в реєстр акредитованих ООВ Національного агентства з акредитації України: Органи з інспектування (ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014).

В складі ДП «Кіровоградський ЕТЦ» у І півріччі 2020 р. працювали інспекційний відділ, санітарно – промислова лабораторія, навчально – методичний центр, регіональний відділ психофізіологічної експертизи.

Фінансова, статистична звітність та інформація щодо діяльності підготовлена в порядку, установленому законодавством, та здана органу управління (Фонду Державного майна України) в повному обсязі. Фінансова та статистична звітність розміщені у Єдиному реєстрі об’єктів державної власності за допомогою автоматизованої системи «Юридичні особи».

ДП «Кіровоградський ЕТЦ»  за обсягами виробництва по фактичним показникам  2019 року відноситься до ІІ категорії згідно наказу Держпраці від 10.02.2016 р.  № 13.

В зв’язку з введенням карантину та внаслідок вступу в дію змін до Постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», які затверджені Постановою КМУ № 207 від 03.03.2020 р. значне скоротився перелік видів робіт підвищеної небезпеки (додаток 2) та перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (додаток 3), на які потрібно отримувати дозвіл та проходити експертне обстеження, проводити експертизи проектів, проходити навчання з охорони праці, у ІІ кварталі 2020 р. значне зменшено обсяги виробництва та фінансових результатів.

За перші 6 місяців 2019 року було надано заявок на укладання 2755 договорів з Замовниками на суму 6525,2 тис. грн. За перші 6 місяців 2020 року було надано заявок на укладання 1647 договорів з Замовниками на суму 3280,8 тис. грн. Зменшення на 50,3 %.

     Внаслідок вступу в дію змін до Постанови КМУ № 1107 у І півріччі  2020 р. зменшено фактичне виконання експертних обстежень підприємств та експертиз проектів на 364 тис. грн., навчань з охорони праці на 16,7 тис. грн.

Внаслідок карантину не було доступу до деяких підприємств – Замовників для виконання санітарно – гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці (зменшення у І півріччі на 69 тис. грн.). В зв’язку з погіршенням фінансового стану підприємства відмовлялися від замовлених робіт (наприклад, обстеження виробничих будівель та споруд, зменшення на 241,1 тис. грн., та інш.).

В зв’язку з вищевказаними причинами  у І півріччі 2020 р. зменшено обсяги виробництва на 1166 тис. грн. Чистий прибуток зменшено на 150 тис. грн.

В зв’язку зі зменшенням обсягів виробництва виникло зменшення нарахування заробітної плати, крім того за час карантину надане 130 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати та встановлено режим простою для окремих працівників. Також зменшилась кількість штатних працівників на 3 одиниці внаслідок звільнення за згодою сторін (1 од.), власним бажанням (1 од.), смертю працівника (1 од.).

         Основними замовниками наших послуг за І півріччя 2020 р. є: ТОВ ВКФ «ВЕЛТА», ПП «ВОСХОД», ПрАТ АПМ «Гідросила», ОКВП «Дніпро-Кіровоград», АТ «ЕЛЬВОРТІ», ПАТ «Кіровоградграніт», ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ», ПрАТ «Кіровоградобленерго», ТДВ «М'ЯСОКОМБІНАТ "ЯТРАНЬ",  ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», КП «Теплоенергетик», ТОВ "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ", ТОВ "ФАЛЬКОН АГРО ГРУП", ТОВ «Фаворит – Агро» та інш.

        У І півріччі 2020 р. підприємством проведені наступні капітальні інвестиції за рахунок амортизаційних відрахувань - Ультразвуковий товщиномір УТ-98Т "СКАТ" у комплекті на суму 16 тис. грн., без ПДВ; Прилад ЕС 0212 на суму 2 тис. грн., без ПДВ.

            Капітальні інвестиції зменшено внаслідок перенаправлення чистого прибутку: замість нарахування Фонду розвитку виробництва – нараховане 80 % частини чистого прибутку до бюджету на виконання Постанови КМУ від 06.05.2020 № 349.

Загальна середньооблікова   чисельність  працівників в еквіваленті повної зайнятості за І півріччя 2020 р. склала 32 особи. ередньооблікова   чисельність  штатних  працівників - 30 осіб. Адміністративно – управлінський персонал – 3 особи. Фонд оплати праці штатних працівників – 1752 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників – 9733,3  грн. Зменшення фонду оплати праці та витрат на оплату праці в порівняні з плановими показниками та в порівняні з попереднім роком виникло в зв’язку зі зменшенням обсягів виробництва, внаслідок карантину.

Заборгованості по виплаті заробітної плати не має.

 

 

Показники фінансової діяльності ДП «Кіровоградський ЕТЦ»

 

 з/ п

     Найменування показника

І півріччя 2018 р.

І півріччя 2019 р.

І півріччя 2020 р.

1

2

3

4

5

1

Рентабельність діяльності, %

10,5

9,5

8,2

2

Коефіцієнт фінансової стійкості

1,0

1,7

3,8

3

Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)

1,3

1,3

1,7

4

Коефіцієнт платоспроможності

0,5

0,4

0,8

 

Інформація про нарахування та сплату податків та  зборів до бюджету  за перше півріччя 2020 рок

            Звіт з праці (Форма 1-ПВ)

ІНФОРМАЦІЯ

щодо забезпечення прозорості діяльності Державного  підприємства «Кіровоградський  експертно – технічний центр Держпраці» за І квартал 2020 р.

За результатами діяльності на протязі І кварталу 2020 р. підприємство  в цілому досягло мети виконання Статутних завдань, щодо забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки, виконання робіт та надання послуг та виконало основні планові показники фінансової діяльності.

У березні 2020 р. згідно  ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 на виконання наказу Міністерства  соціальної  політики  України  від 12.04.2018 № 507 підприємство завершило роботу по акредитації та внесено в реєстр акредитованих ООВ Національного агентства з акредитації України: Органи з інспектування (ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014).

В складі ДП «Кіровоградський ЕТЦ» у І кварталі 2020 р. працювали інспекційний відділ, санітарно – промислова лабораторія, навчально – методичний центр, регіональний відділ психофізіологічної експертизи.

Фінансова, статистична звітність та інформація щодо діяльності підготовлена в порядку, установленому законодавством, та здана органу управління (Фонду Державного майна України) в повному обсязі. Фінансова та статистична звітність розміщені у Єдиному реєстрі об’єктів державної власності за допомогою автоматизованої системи «Юридичні особи».

ДП «Кіровоградський ЕТЦ»  за обсягами виробництва по фактичним показникам  2019 року відноситься до ІІ категорії згідно наказу Держпраці від 10.02.2016 р.  № 13.

Доходи ДП «Кіровоградський ЕТЦ» у І кварталі 2020 р. зменшилися в зв’язку з введенням карантину та внаслідок вступу в дію змін до Постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», які затверджені Постановою КМУ № 207 від 03.03.2020 р., а саме: значне скоротився перелік видів робіт підвищеної небезпеки (додаток 2) та перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (додаток 3), на які потрібно отримувати дозвіл та проходити експертне обстеження.

Всього доходу за І квартал 2020 року отримано 94,9 % від запланованого та складаються з доходів від реалізації робіт та послуг (1739 тис. грн.), інших операційних доходів 57 тис. грн. (29,0 тис. грн. – отримані відсотки банку; 28 тис. грн. - прострочена кредиторська заборгованість) та інших доходів (1 тис. грн. – нарахування амортизації на безоплатно отриману будівлю). При цьому Чистий фінансовий результат отримане 105,4% від запланованого в зв’язку зі зменшенням операційних витрат.

         Основними замовниками наших послуг за І квартал 2020 р. є: ТОВ ВКФ «ВЕЛТА», ОКВП «Дніпро-Кіровоград», АТ «ЕЛЬВОРТІ», ПАТ «Кіровоградграніт», ПрАТ «Кіровоградобленерго», ТДВ «М'ЯСОКОМБІНАТ "ЯТРАНЬ",  ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», ТОВ "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ", ТОВ "ФАЛЬКОН АГРО ГРУП", ТОВ «Фаворит – Агро» та інш.

        У І кварталі 2020 р. підприємством проведені наступні капітальні інвестиції за рахунок амортизаційних відрахувань - Ультразвуковий товщиномір УТ-98Т "СКАТ" у комплекті на суму 16 тис. грн., без ПДВ.

            Капітальні інвестиції зменшено внаслідок перенаправлення чистого прибутку: замість нарахування Фонду розвитку виробництва – нараховане 90 % частини чистого прибутку до бюджету на виконання Постанови КМУ від 04.12.2019 № 1015«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ».

Загальна середньооблікова   чисельність  працівників за І квартал 2020 р. склала 33 особи. Середньооблікова   чисельність  штатних  працівників - 31 особа. Адміністративно – управлінський персонал – 3 особи. Фонд оплати праці штатних працівників – 1066,1 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників – 11463,4 грн. Зменшення фонду оплати праці та витрат на оплату праці в порівняні з плановими показниками та в порівняні з попереднім роком виникло в зв’язку зі зменшенням обсягів виробництва внаслідок карантину та відсутністю дозволу на виплату запланованих премій керівнику.

Заборгованості по виплаті заробітної плати не має.

 

Показники фінансової діяльності ДП «Кіровоградський ЕТЦ»

 

 з/ п

     Найменування показника

І квартал 2018 р.

І квартал 2019 р.

І квартал 2020 р.

1

2

3

4

5

1

Рентабельність діяльності, %

8,5

7,7

9,0

2

Коефіцієнт фінансової стійкості

1,1

2,1

3,4

3

Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)

1,4

1,6

1,5

4

Коефіцієнт платоспроможності

0,5

0,7

0,8


   І Н Ф О Р М А Ц І Я

про  нарахування  та  сплату частини  чистого  прибутку (доходу)
згідно законодавства по  ДП «Кіровоградський  ЕТЦ»   за І квартал 2020 р.

 

Період

Нараховане

(грн.)

Сплачено

(грн.)

І квартал 2020 р.

141432

254830

 

 Фінансова звітність Державного підприємства "Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці" за І квартал 2020 року наведена в таблицях нище, а семе:

Форма №1

Форма №2

Звіт із праці