Електротехнічна лабораторія Державного підприємства «Кіровоградський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України»  (далі ЕТЛ)  проводить електричні випробування (вимірювання) електрообладнання, в тому числі діагностування електроустановок засобами інфрачервоної техніки (тепловізійний контроль), а саме:
     - контактні з`єднання і контакти всіх видів і способів виготовлення (зварювальні, болтові,  пресовані,   роликові і т.п.), які застосовуються в електроустановках напругою 0,22—750 кВ;
     - електричні машини постійного і змінного струму;
     - силові трансформатори, автотрансформатори, шунтуючі реактори;
     - високовольтні вводи і ізолятори;
    - електричні апарати і електроустановки з номінальною напругою вище 1000 В (високовольтні вимикачі, вимикачі навантаження, роз`єднувачі і  відокремлювачі,   контактори,  трансформатори  напруги, трансформатори струму, закриті і відкриті  комплектні розподільчі пристрої, реактори, вентильні розрядники и обмежувачі перенапруг,  конденсатори, запобіжники, з`єднувальні шини, токопроводи);
     - силові кабельні лінії;
     - повітряні лінії електропередачі;
     - електроустановки і електрообладнання з номінальною напругою до 1000 В;
     - електрообладнання систем збудження генераторів і синхронних   компенсаторів.
     При проведенні тепловізійного контролю роботи проводяться без зняття напруги. В результаті чого відслідковуються теплові зміни, які проходять в окремо взятих частинах машин або  в механізмі в цілому. Це дозволяє оперативно і своєчасно відслідковувати теплові зміни, знайти несправність і попередити аварії електрообладнання, що дає можливість заощаджувати кошти  на ремонт обладнання.
     Крім того  тепловізійний контроль дає можливість в будівництві  оцінювати теплоізоляційні властивості конструкцій, трубопроводів, виконувати пошук витоків і дефектів ізоляції та інше. 
     Для виконання вище вказаних робіт ДП «Кіровоградський ЕТЦ» має свідоцтво про атестацію ЕТЛ № 2948, видане 13.12.2012р. дійсне до 12.12.2015р., дозвіл Держгірпромнагляду № 927.12.30 термін дії з 22.05.2012р. до 22.05.2017р.

Контроль роботи електрообладнання в тому числі контактних з'єднань

            

Контроль температури, проходження рідини в трубах та стан ізоляції

     

Контроль теплоізоляційних властивостей будівельних конструкцій

        

Прес-служба ДП "Кіровоградський ЕТЦ"