Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

ІНФОРМАЦІЯ

щодо забезпечення прозорості діяльності Державного  підприємства «Кіровоградський  експертно – технічний центр Держпраці» за 9 місяців 2021 р.

За результатами діяльності на протязі 9 місяців2021 р. підприємство  в цілому досягло мети виконання Статутних завдань, щодо забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки, виконання робіт та надання послуг та виконало основні планові показники фінансової діяльності.

В складі ДП «Кіровоградський ЕТЦ» на протязі 9 місяців2021 р. працювали інспекційний відділ, санітарно – промислова лабораторія, навчально – методичний центр, регіональний відділ психофізіологічної експертизи.

Фінансова, статистична звітність та інформація щодо діяльності підготовлена в порядку, установленому законодавством, та здана органу управління (Фонду Державного майна України) в повному обсязі. Фінансова та статистична звітність розміщені у Єдиному реєстрі об’єктів державної власності за допомогою автоматизованої системи «Юридичні особи».

Чистий дохід від реалізації збільшено на 38,5 % від плану 9 місяців 2021 р. та на 36,2 % від попереднього періоду в зв’язку з вступом в дію змін згідно ПКМУ від 03.02.2021 р. № 77 до Постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Фінансовий результат від операційної діяльності та чистий фінансовий результат отримане від плану 9 місяців 2021 р. 166,2 % та 168 % від попереднього періоду. Рентабельність діяльності за 9 місяців 2021 р.: план 9,9 % , факт 9,9 % (100,0 %).

Коефіцієнтний аналіз діяльності ДП «Кіровоградський ЕТЦ» свідчить  про стійкість та  платоспроможність підприємства.

В зв’язку зі збільшенням обсягів виробництва виникло збільшення нарахування заробітної плати.

 На протязі 9 місяців 2021 р. кількість штатних працівників не змінилася.

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за 9 місяців 2021 р. – 30 осіб, середньооблікова   кількість   штатних працівників – 27 осіб.Фонд оплати праці штатних працівників – 3605,4тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників – 14664грн.

Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. Рядок 1630 форми № 1 Баланс «Звіт про фінансовий стан» - поточна заборгованість із заробітної плати, термін виплати якої не настав.

Всього доходу за 9 місяців 2021 року отримано 137,0 % від запланованого та складаються з доходів від реалізації робіт та послуг (6398 тис. грн.), інших операційних доходів 36 тис. грн. (26,0 тис. грн. – отримані відсотки банку; 10 тис. грн. - прострочена кредиторська заборгованість) та інших доходів (3 тис. грн. – нарахування амортизації на безоплатно отриману будівлю).

На виконання вимог ФДМУ у ІІІ кварталі 2021 р. проведена оцінка майна.  Загальна вартість активів збільшилась в зв’язку з проведенням переоцінки майна.

         Основними замовниками наших послуг за 9 місяців2021 р. є: ПП «АГРОСТАР»,  ВІДДІЛ ОСВІТИ  м. Новоукраїнка, ДП «ВІННИЦЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», ПП «ВОСХОД», АТ «Гайворонський спец. кар'єр», ПАТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», ПрАТ «Гідросила  АПМ», СФГ Дєдова, ТОВ «ДОЛИНСЬКА НАФТОПРОДУКТИ», ТОВ «Ємилівське ХПП», ТОВ ТД «Елітне насіння», ВАТ «Кіровоградгаз», ПСП «Димитрово» Устинівський р-н, ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «Енергобудпроект-2», ТОВ «Заваллівський графіт», ТДВ Завод швидкомонтованих будівель "О ДЕБП", ПАТ «Кіровоградграніт», ТОВ «КАПРО ОЙЛ», ПрАТ «Кіровоградобленерго», АТ «Кіровоградське рудоуправління», Новомиргородська міська рада, ПрАТ «Мар'янівське», ТОВ «Нафтасвіт», ТОВ «Ноксен», ТДВ «М'ЯСОКОМБІНАТ "ЯТРАНЬ", ТОВ «Олто»,  ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», ДП «СхідГЗК», ТОВ «ТЕХНАЮГ», ТОВ «ТИТАН-ЄЛИСАВЕТГРАД», ПАТ «Укрнафта»,  ПАТ НВП «Радій», СТОВ «Степове», ТОВ «Сонек», ТОВ «Фаворит – Агро», ТОВ «ФАЛЬКОН АГРО ГРУП» та інш.

За 9 місяців2021 р. підприємством проведені наступні капітальні інвестиції за рахунок амортизаційних відрахувань - Намагнічуючий пристрій НУ-4ПМ (2 шт.) на суму 12 тис. грн., комп’ютер в зборі на суму 14 тис. грн., без ПДВ, Вимірювач ефективності гальмових систем автомобілів на суму 28,5 тис. грн., без ПДВ; капітальний ремонт прінтеру та ламінатору на суму 5,6 тис. грн., без ПДВ; модернізація (оновлення) нематеріального активу Програмного забезпечення ІДС "БУДСТАНДАРТ" – 1,9 тис. грн.

            Показники фінансової діяльності ДП «Кіровоградський ЕТЦ»

 

 з/ п

     Найменування показника

9місяців 2019 р.

9місяців  2020 р.

9 місяців 2021 р.

1

2

5

5

5

1

Рентабельність діяльності, %

10,3

9,6

9,9

2

Коефіцієнт фінансової стійкості

1,4

2,9

5,2

3

Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)

1,3

1,6

1,4

4

Коефіцієнт платоспроможності

0,6

0,7

0,8

 

 Фінансова звітність підприємства ДП "Кіровоградський ЕТЦ" за 9 місяців 2021 року.

Форма 1

Форма 2

                                                          ІНФОРМАЦІЯ  
про  нарахування  та  сплату податків та зборів до бюджету Державного
         підприємства «Кіровоградський  експертно – технічний центр Держпраці»
                                   9 місяців    2021 р.    
     
Найменування показника Нараховане Сплачено
(тис. грн.) (тис. грн.)
Податок на прибуток підприємств 0 116
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 1218 1168
Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями  508 422
Податок на доходи фізичних осіб 676 644
Земельний податок 1 1
Податок на нерухомість 6 6
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 794 755
Військовий збір 56 53
Всього 3259 3165