Зараз на сайті

На сайті 2 гостей та відсутні користувачі

ІНФОРМАЦІЯ

щодо забезпечення прозорості діяльності Державного  підприємства «Кіровоградський  експертно – технічний центр Держпраці» за І півріччя 2021 р.

За результатами діяльності на протязі І півріччя 2021 р. підприємство  в цілому досягло мети виконання Статутних завдань, щодо забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки, виконання робіт та надання послуг та виконало основні планові показники фінансової діяльності.

В складі ДП «Кіровоградський ЕТЦ» на протязі І півріччя 2021 р. працювали інспекційний відділ, санітарно – промислова лабораторія, навчально – методичний центр, регіональний відділ психофізіологічної експертизи.

Фінансова, статистична звітність та інформація щодо діяльності підготовлена в порядку, установленому законодавством, та здана органу управління (Фонду Державного майна України) в повному обсязі. Фінансова та статистична звітність розміщені у Єдиному реєстрі об’єктів державної власності за допомогою автоматизованої системи «Юридичні особи».

Чистий дохід від реалізації збільшено на 27,6 % від плану І півріччя 2021 р. та на 25,9 % від попереднього періоду в зв’язку з вступом в дію змін згідно ПКМУ від 03.02.2021 р. № 77 до Постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

В зв’язку зі збільшенням обсягів виробництва виникло збільшення нарахування заробітної плати.

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за І півріччя 2021 р. – 30 осіб, середньооблікова   кількість   штатних працівників – 27 осіб. Адміністративно – управлінський персонал – 3 особи. Фонд оплати праці штатних працівників – 1978,5 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників – 12213 грн.

Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. Рядок 1630 форми № 1 Баланс «Звіт про фінансовий стан» - поточна заборгованість із заробітної плати, термін виплати якої не настав.

Фінансовий результат від операційної діяльності та чистий фінансовий результат отримане від плану І півріччя 2021 р. 167,2 % та 166,7 % від попереднього періоду. Рентабельність діяльності: за І півріччя 2021 р. план 7,2 % , факт 7,9 % (109,7 %); за     ІІ квартал 2021 р. план 8,7%, факт 8,9 % (102,3 %).

Всього доходу за І півріччя 2021 року отримано 126,0 % від запланованого та складаються з доходів від реалізації робіт та послуг (3700 тис. грн.), інших операційних доходів 17 тис. грн. (12,0 тис. грн. – отримані відсотки банку; 3 тис. грн. - прострочена кредиторська заборгованість) та інших доходів (2 тис. грн. – нарахування амортизації на безоплатно отриману будівлю).

                 У Іпівріччя 2021 р. підприємством проведені наступні капітальні інвестиції за рахунок амортизаційних відрахувань - Намагнічуючий пристрій НУ-4ПМ (2 шт.) на суму 12 тис. грн., комп’ютер в зборі на суму 14 тис. грн., без ПДВ.

           

Показники фінансової діяльності ДП «Кіровоградський ЕТЦ»

 

 з/ п

     Найменування показника

І півріччя 2019 р.

І півріччя 2020 р.

І півріччя 2021 р.

1

2

4

5

5

1

Рентабельність діяльності, %

9,5

8,2

7,9

2

Коефіцієнт фінансової стійкості

1,7

3,8

1,6

3

Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)

1,3

1,7

1,3

4

Коефіцієнт платоспроможності

0,4

0,8

0,6

 

 

                                                          ІНФОРМАЦІЯ

 

 

про  нарахування  та  сплату податків та зборів до бюджету Державного

 

підприємства «Кіровоградський  експертно – технічний центр Держпраці»

 

                      І півріччя    2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

Нараховане

Сплачено

 

 

(тис. грн.)

(тис. грн.)

 

Податок на прибуток підприємств

0

85

 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

740

651

 

Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

235

254

 

Податок на доходи фізичних осіб

376

355

 

Земельний податок

1

1

 

Податок на нерухомість

4

4

 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

455

427

 

Військовий збір

31

29

 

Всього

1842

1806

 

 

 

 

 

 

Фінансова звітність за І півріччя 2021 року ДП "Кіровоградський ЕТЦ" в таблицях:

Таблиця 1 (баланс)

Таблиця 2