Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

ІНФОРМАЦІЯ

щодо забезпечення прозорості діяльності Державного  підприємства «Кіровоградський  експертно – технічний центр Держпраці» за І квартал 2021 р.

За результатами діяльності на протязі І кварталу 2021 р. підприємство  в цілому досягло мети виконання Статутних завдань, щодо забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки, виконання робіт та надання послуг та виконало основні планові показники фінансової діяльності.

В складі ДП «Кіровоградський ЕТЦ» на протязі І кварталу 2021 р. працювали інспекційний відділ, санітарно – промислова лабораторія, навчально – методичний центр, регіональний відділ психофізіологічної експертизи.

Фінансова, статистична звітність та інформація щодо діяльності підготовлена в порядку, установленому законодавством, та здана органу управління (Фонду Державного майна України) в повному обсязі. Фінансова та статистична звітність розміщені у Єдиному реєстрі об’єктів державної власності за допомогою автоматизованої системи «Юридичні особи».

В зв’язку з введенням локдауну зменшено обсяги виробництва.

Крім того, в зв’язку зі вступом в дію Постанови КМУ від 08.07.2020 р. № 617 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» технічний огляд технологічних транспортних засобів (один з видів робіт, послуг, які виконує, надає ДП «Кіровоградський ЕТЦ») з 23.07.2020 р.  проводиться експертними організаціями, які мають підтверджену компетенцію для провадження інспекційній діяльності як третя сторона відповідно до законодавства, тому для отримання права надання в подальшому цих послуг наше підприємство подало заявку в НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ на наступні роботи згідно регламенту НААУ. На даний час робота по акредитації продовжується.

Внаслідок локдауну не було доступу до підприємств – Замовників для виконання санітарно – гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці (зменшення за І квартал на 85 тис. грн.) та навчань з охорони праці (зменшення на 151,6 тис. грн.).

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за І квартал 2021 р. – 30 осіб, середньооблікова   кількість   штатних працівників – 27 осіб. Адміністративно – управлінський персонал – 3 особи. Фонд оплати праці штатних працівників – 767,8 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників – 9363,4 грн.

Зменшення середньомісячної  заробітної плати штатного працівника на 12,9 % в порівняні з попереднім роком виникло в зв’язку зі зменшенням обсягів виробництва, внаслідок локдауну.

Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. Рядок 1630 форми № 1 Баланс «Звіт про фінансовий стан» - поточна заборгованість із заробітної плати, термін виплати якої не настав.

В зв’язку з вищевказаними причинами в І квартал 2021 р. чистий дохід від реалізації зменшено на 7,4 % від плану І кварталу 2021 р. та на 22,7 % від попереднього періоду. Але при зменшенні Чистого доходу від реалізації фінансовий результат від операційної діяльності та чистий фінансовий результат отримано 100% від запланованого. Рентабельність діяльності збільшено на 0,5 % від запланованого та складає 6,2% (за рахунок зменшення витрат підприємства).

Всього доходу за І квартал 2021 року отримано 91,2 % від запланованого та складаються з доходів від реалізації робіт та послуг (1345 тис. грн.), інших операційних доходів 3 тис. грн. (1,0 тис. грн. – отримані відсотки банку; 2 тис. грн. - прострочена кредиторська заборгованість) та інших доходів (1 тис. грн. – нарахування амортизації на безоплатно отриману будівлю).

         Основними замовниками наших послуг за 2020 р. є: ВІДДІЛ ОСВІТИ  м. Новоукраїнка, ПП «ВОСХОД», ПАТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», ТОВ ТД «Елітне насіння», ПСП «Димитрово» Устинівський р-н, ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «Енергобудпроект-2», ТДВ Завод швидкомонтованих будівель "О ДЕБП", ПАТ «Кіровоградграніт»,  ТДВ «М'ЯСОКОМБІНАТ "ЯТРАНЬ", ТОВ «Олто»,  ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», ДП «СхідГЗК», ТОВ «ТЕХНАЮГ», ТОВ «ТИТАН-ЄЛИСАВЕТГРАД» та інш.

        У І кварталі 2021 р. підприємством проведені наступні капітальні інвестиції за рахунок амортизаційних відрахувань - Намагнічуючий пристрій НУ-4ПМ (2 шт.) на суму 12 тис. грн., без ПДВ.

Показники фінансової діяльності ДП «Кіровоградський ЕТЦ»

 

 з/ п

     Найменування показника

І квартал 2019 р.

І квартал 2020 р.

І квартал 2021 р.

1

2

4

5

5

1

Рентабельність діяльності, %

7,7

9,0

6,2

2

Коефіцієнт фінансової стійкості

2,1

3,4

2,5

3

Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)

1,6

1,5

1,4

4

Коефіцієнт платоспроможності

0,7

0,8

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3