Зараз на сайті

На сайті 4 гостей та відсутні користувачі

ІНФОРМАЦІЯ

щодо забезпечення прозорості діяльності Державного  підприємства «Кіровоградський  експертно – технічний центр Держпраці» за 2020 р.

За результатами діяльності на протязі 2020 р. підприємство  в цілому досягло мети виконання Статутних завдань, щодо забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки, виконання робіт та надання послуг та виконало основні планові показники фінансової діяльності.

У березні 2020 р. згідно  ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 на виконання наказу Міністерства  соціальної  політики  України  від 12.04.2018 № 507 підприємство завершило роботу по акредитації та внесено в реєстр акредитованих ООВ Національного агентства з акредитації України: Органи з інспектування (ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014).

В складі ДП «Кіровоградський ЕТЦ» на протязі 2020 р. працювали інспекційний відділ, санітарно – промислова лабораторія, навчально – методичний центр, регіональний відділ психофізіологічної експертизи.

Фінансова, статистична звітність та інформація щодо діяльності підготовлена в порядку, установленому законодавством, та здана органу управління (Фонду Державного майна України) в повному обсязі. Фінансова та статистична звітність розміщені у Єдиному реєстрі об’єктів державної власності за допомогою автоматизованої системи «Юридичні особи».

В зв’язку з введенням карантину та внаслідок вступу в дію змін до Постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», які затверджені Постановою КМУ № 207 від 03.03.2020 р. значне скоротився перелік видів робіт підвищеної небезпеки (додаток 2) та перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (додаток 3), на які потрібно отримувати дозвіл та проходити експертне обстеження, проводити експертизи проектів, проходити навчання з охорони праці, за 2020 р. зменшено обсяги виробництва та фінансових результатів.

Крім того, відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005  року за № 231/10511 (зі змінами), навчання те перевірку знань з питань охорони праці працівники та посадові особи можуть проходити безпосередньо на підприємстві, якщо на ньому створена комісія по перевірці знань з охорони праці (пункти 4.2, 4.4, 5.4). Тому деякі замовники відмовилися від послуг ДП «Кіровоградський ЕТЦ» в зв’язку зі створенням комісій на своїх підприємствах;

Також, з введенням в дію змін Постанови КМУ Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки № 1107 від 26.10.2011 року, зменшилась кількість видів робіт на які потрібно отримати Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. Це в свою чергу зменшило кількість звернень підприємств для отримання посвідчень з питань охорони праці, для осіб зайнятих на роботах підвищеної небезпеки;

В зв’язку зі вступом в дію Постанови КМУ від 08.07.2020 р. № 617 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» технічний огляд технологічних транспортних засобів (один з видів робіт, послуг, які виконує, надає ДП «Кіровоградський ЕТЦ») з 23.07.2020 р.  проводиться експертними організаціями, які мають підтверджену компетенцію для провадження інспекційній діяльності як третя сторона відповідно до законодавства, тому для отримання права надання в подальшому цих послуг наше підприємство подало заявку в НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ на наступні роботи згідно регламенту НААУ. На даний час робота по акредитації продовжується.

За 2019 рік було надано заявок на укладання 5449 договорів з Замовниками на суму 12609,3 тис. грн. За 2020 рік було надано заявок на укладання 3488 договорів з Замовниками на суму 7951,7 тис. грн. Зменшення на 36,9 %.

     Внаслідок вступу в дію змін до Постанови КМУ № 1107 за 2020 рік зменшено фактичне виконання експертних обстежень підприємств на 1991,9 тис. грн., навчань з охорони праці на 115,4 тис. грн.

В зв’язку зі зменшенням обсягів виробництва виникло зменшення нарахування заробітної плати, крім того за час карантину надане 138 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати та встановлено режим простою для окремих працівників. Також зменшилась кількість штатних працівників на 4 одиниці внаслідок звільнення за згодою сторін (1 од.), власним бажанням (1 од.), смертю працівника (1 од.), внаслідок звільнення в зв’язку з виходом на пенсію (1 од.).

Всі це було прораховано у змінах до фінансового плану на 2020 р., який   надано на розгляд та затвердження до Фонду Державного майна України листом від 16.06.2020 р.  № 240 та від 31.08.2020 р. № 316. Відповіді від ФДМУ не отримане.

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за 2020 р. – 32 особи, середньооблікова   кількість   штатних працівників – 29 осіб. Адміністративно – управлінський персонал – 3 особи. Фонд оплати праці штатних працівників –3781,3 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників – 10865,8 грн.

Зменшення середньомісячної  заробітної плати штатного працівника на 9,4 % в порівняні з попереднім роком виникло в зв’язку зі зменшенням обсягів виробництва, внаслідок карантину.

Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. Рядок 1630 форми № 1 Баланс «Звіт про фінансовий стан» - поточна заборгованість із заробітної плати, термін виплати якої не настав.

В зв’язку з вищевказаними причинами в 2020 р. зменшено обсяги виробництва 89,8 % від фінансового плану. Але при зменшенні Чистого доходу від реалізації фінансовий результат від операційної діяльності та чистий фінансовий результат збільшено на 1,3 %, рентабельність діяльності збільшено на 1,1 та складає 10,0% (за рахунок зменшення інших операційних витрат підприємства). Коефіцієнти покриття, фінансової стійкості та платоспроможності підприємства збільшилися на протязі 2020 р.

Всього доходу за 2020 року отримано 89,9 % від запланованого та складаються з доходів від реалізації робіт та послуг (6849 тис. грн.), інших операційних доходів 95 тис. грн. (62,0 тис. грн. – отримані відсотки банку; 33 тис. грн. - прострочена кредиторська заборгованість) та інших доходів (3 тис. грн. – нарахування амортизації на безоплатно отриману будівлю).

         Основними замовниками наших послуг за 2020 р. є: ТОВ ВКФ «ВЕЛТА», ПП «ВОСХОД», ПрАТ АПМ «Гідросила», Головне управління житлово-комунального господарства МІСЬКОЇ РАДИ м. КРОПИВНИЦЬКОГО, ПСП «Димитрово» Устинівський р-н, ОКВП «Дніпро-Кіровоград», АТ «ЕЛЬВОРТІ», ТОВ «Елгран», АТ «Капустянський граніт», ПАТ «Кіровоградграніт», ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ», ПрАТ «Кіровоградобленерго», Квартирно-експлуатаційний відділ м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, Кременчуцька ГЕС  ПрАТ "Укргідроенерго", ТДВ «М'ЯСОКОМБІНАТ "ЯТРАНЬ",  ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат»,   ПАТ НВП «Радій», ТОВ ІВФ «РЕМТЕХГАЗ», ДП «Новокостянтинівська шахта», КП «Теплоенергетик», ТОВ "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ", ТОВ "ФАЛЬКОН АГРО ГРУП", ТОВ «Фаворит – Агро», Управління освіти Кіровоградської обл., ПОГ АПВТ «ФІРМА ЛАСКА»  та інш.

        За 2020 р. підприємством проведені наступні капітальні інвестиції за рахунок амортизаційних відрахувань та фонду розвитку виробництва (без ПДВ) - Ультразвуковий товщиномір УТ-98Т "СКАТ" у комплекті на суму 16 тис. грн., Прилад ЕС 0212 на суму 2 тис. грн., Сигналізатор-аналізатор газів багатокомпонентний індивідуальний" ДОЗОР-С-М-2Ф"- на суму 43 тис. грн., Системний блок PracticA Office - на суму 8 тис. грн., модернізація (оновлення) нематеріального активу Програмного забезпечення ІДС "БУДСТАНДАРТ" – 2 тис. грн., Багатофункціональний пристрій Canon iR2425i,A3, 2 шт. – 65,4 тис. грн., меблі для архіву – 4,3 тис. грн., капітальний ремонт ксероксу цифрового ч/б КМА – 4,6 тис. грн., Міст Р4833 (прилад) – 22 тис. грн., Набори приладдя для візуального контролю НПВК – 30 тис. грн., Сигналізатор-аналізатор газів однокомпл. "ДОЗОР-С» – 6,7 тис. грн., Струмова клешня – 21,9 тис. грн., Товщиномір  ультразвуковий А1207 – 27 тис. грн., Рейка BOSCH GR500, Ліхтар прожекторний вибухозахищений КВ – 2,6 тис. грн., збільшена первісна вартість Тепловізору FLUKE Ti25 на 10 тис. грн.

            Капітальні інвестиції зменшено внаслідок перенаправлення чистого прибутку: замість нарахування Фонду розвитку виробництва – нараховане 80 % частини чистого прибутку до бюджету на виконання Постанови КМУ від 06.05.2020 № 349.

Показники фінансової діяльності ДП «Кіровоградський ЕТЦ»

 

 з/ п

     Найменування показника

2018 р.

2019 р.

2020 р.

1

2

4

5

5

1

Рентабельність діяльності, %

10,3

10,1

10,0

2

Коефіцієнт фінансової стійкості

1,7

1,5

3,7

3

Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)

1,4

1,2

1,6

4

Коефіцієнт платоспроможності

0,6

0,6

0,8

 
Звіти в таблицях:

Таблиця 2

Таблиця 3

Таблиця 4

Таблиця 5

Таблиця 6