Зараз на сайті

На сайті 7 гостей та відсутні користувачі

ІНФОРМАЦІЯ

щодо забезпечення прозорості діяльності Державного  підприємства «Кіровоградський  експертно – технічний центр Держпраці» за 9 місяців 2020 р.

За результатами діяльності на протязі 9 місяців 2020 р. підприємство  в цілому досягло мети виконання Статутних завдань, щодо забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки, виконання робіт та надання послуг та виконало основні планові показники фінансової діяльності.

У березні 2020 р. згідно  ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 на виконання наказу Міністерства  соціальної  політики  України  від 12.04.2018 № 507 підприємство завершило роботу по акредитації та внесено в реєстр акредитованих ООВ Національного агентства з акредитації України: Органи з інспектування (ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014).

В складі ДП «Кіровоградський ЕТЦ» на протязі 9 місяців 2020 р. працювали інспекційний відділ, санітарно – промислова лабораторія, навчально – методичний центр, регіональний відділ психофізіологічної експертизи.

Фінансова, статистична звітність та інформація щодо діяльності підготовлена в порядку, установленому законодавством, та здана органу управління (Фонду Державного майна України) в повному обсязі. Фінансова та статистична звітність розміщені у Єдиному реєстрі об’єктів державної власності за допомогою автоматизованої системи «Юридичні особи».

ДП «Кіровоградський ЕТЦ»  за обсягами виробництва по фактичним показникам  2019 року відноситься до ІІ категорії згідно наказу Держпраці від 10.02.2016 р.  № 13.

В зв’язку з введенням карантину та внаслідок вступу в дію змін до Постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», які затверджені Постановою КМУ № 207 від 03.03.2020 р. значне скоротився перелік видів робіт підвищеної небезпеки (додаток 2) та перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (додаток 3), на які потрібно отримувати дозвіл та проходити експертне обстеження, проводити експертизи проектів, проходити навчання з охорони праці, за 9 місяців 2020 р. значне зменшено обсяги виробництва та фінансових результатів.

За 9 місяців 2019 року було надано заявок на укладання 4433 договорів з Замовниками на суму 10639,6 тис. грн. За 9 місяців 2020 року було надано заявок на укладання 2718 договорів з Замовниками на суму 6149,9 тис. грн. Зменшення на 42,2 %.

     Внаслідок вступу в дію змін до Постанови КМУ № 1107 за 9 місяців 2020 р. зменшено фактичне виконання експертних обстежень підприємств на 1207,7 тис. грн., навчань з охорони праці на 41,8 тис. грн.

Внаслідок карантину не було доступу до підприємств – Замовників для виконання санітарно – гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці (зменшення За 9 місяців на 72,7 тис. грн.). В зв’язку з погіршенням фінансового стану підприємства відмовлялися від замовлених робіт (наприклад, обстеження виробничих будівель та споруд, зменшення на 241,1 тис. грн., та інш.).

В зв’язку з вищевказаними причинами за 9 місяців 2020 р. зменшено обсяги виробництва на 1893 тис. грн. Чистий прибуток зменшено на 226 тис. грн.

В зв’язку зі зменшенням обсягів виробництва виникло зменшення нарахування заробітної плати, крім того за час карантину надане 136 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати та встановлено режим простою для окремих працівників. Також зменшилась кількість штатних працівників на 4 одиниці внаслідок звільнення за згодою сторін (1 од.), власним бажанням (1 од.), смертю працівника (1 од.), внаслідок звільнення в зв’язку з виходом на пенсію (1 од.).

         Основними замовниками наших послуг за 9 місяців 2020 р. є: ТОВ ВКФ «ВЕЛТА», ПП «ВОСХОД», ПрАТ АПМ «Гідросила», Головне управління житлово-комунального господарства МІСЬКОЇ РАДИ м. КРОПИВНИЦЬКОГО, ПСП «Димитрово» Устинівський р-н, ОКВП «Дніпро-Кіровоград», АТ «ЕЛЬВОРТІ», АТ «Капустянський граніт», ПАТ «Кіровоградграніт», ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ», ПрАТ «Кіровоградобленерго», Квартирно-експлуатаційний відділ м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, Кременчуцька ГЕС  ПрАТ "Укргідроенерго", ТДВ «М'ЯСОКОМБІНАТ "ЯТРАНЬ",  ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат»,   ПАТ НВП «Радій», КП «Теплоенергетик», ТОВ "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ", ТОВ "ФАЛЬКОН АГРО ГРУП", ТОВ «Фаворит – Агро» та інш.

        За 9 місяців 2020 р. підприємством проведені наступні капітальні інвестиції за рахунок амортизаційних відрахувань та фонду розвитку виробництва - Ультразвуковий товщиномір УТ-98Т "СКАТ" у комплекті на суму 16 тис. грн., без ПДВ; Прилад ЕС 0212 на суму 2 тис. грн., без ПДВ; Сигналізатор-аналізатор газів багатокомпонентний індивідуальний" ДОЗОР-С-М-2Ф"- на суму 43 тис. грн., без ПДВ; Системний блок PracticA Office - на суму 8 тис. грн., без ПДВ; модернізація (оновлення) нематеріального активу Програмного забезпечення ІДС "БУДСТАНДАРТ" – 2 тис. грн.

            Капітальні інвестиції зменшено внаслідок перенаправлення чистого прибутку: замість нарахування Фонду розвитку виробництва – нараховане 80 % частини чистого прибутку до бюджету на виконання Постанови КМУ від 06.05.2020 № 349.

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за 9 місяців 2020 р. – 32 особи, середньооблікова   кількість   штатних працівників – 29 осіб. Адміністративно – управлінський персонал – 3 особи. Фонд оплати праці штатних працівників –2679,9 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників – 10189,7 грн. Зменшення фонду оплати праці та витрат на оплату праці в порівняні з плановими показниками та в порівняні з попереднім роком виникло в зв’язку зі зменшенням обсягів виробництва, внаслідок карантину. Заборгованості по виплаті заробітної плати не має.

Показники фінансової діяльності ДП «Кіровоградський ЕТЦ»

 

 з/ п

     Найменування показника

9місяців 2018 р.

9місяців 2019 р.

9місяців  2020 р.

1

2

4

5

5

1

Рентабельність діяльності, %

12,3

10,3

9,6

2

Коефіцієнт фінансової стійкості

1,2

1,4

2,9

3

Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)

1,4

1,3

1,6

4

Коефіцієнт платоспроможності

0,5

0,6

0,7

 

 Звітність в таблицях:

Форма 1

Форма 2

Форма 4

Інформація про нарахування та сплату податків та зборів до бюджету