Зараз на сайті

На сайті 2 гостей та відсутні користувачі

Держпраці інформує про зміни в Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок).Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 48 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р.№ 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107» (далі – постанова № 48) внесено зміни до Порядку, в тому числі до визначення поняття «експертні організації».Вказані зміни, зокрема, спрямовані на забезпечення високого професійного рівня експертних організацій, які проводять експертизи у сфері охорони праці, належного стану охорони праці та безпеки промислового виробництва на виробничих об’єктах суб’єктів господарювання.

Визначення поняття «експертні організації як експертно-технічні центри, що належать до сфери управління Держпраці, або незалежні експертні організації, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці та мають підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавства» було запропоноване представниками сторони роботодавців та погоджене на узгоджувальній нараді всіма присутніми заінтересованими органами.

Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки є фактично оцінкою відповідності процесу (робота чи експлуатація) вимогам законодавства про охорону праці і на сьогодні здійснюється державними експертно-технічними центрами та незалежними експертними організаціями.Статтею 1 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (далі – Закон) визначено, що оцінка відповідності – процес доведення того, що визначені вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані. Оцінка відповідності органу здійснюється шляхом акредитації органів з оцінки відповідності.Частиною другою статті 35 Закону встановлюється, що претендент на призначення органом з оцінки відповідності надає засвідчену копію атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента на призначення спеціальним вимогам до призначених органів.Тож, вимога до експертних організацій мати підтверджену компетенцію для здійснення інспекційної діяльності у сфері охорони праці згідно із законодавством є необхідною та підтверджується досвідом призначення органів з оцінки відповідності в аналогічних сферах економіки України та європейських країн.

Підтвердити таку компетенцію експертних організацій в Україні має право Національне агентство з акредитації України (далі – НААУ), яке у своїй діяльності керується Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» (далі – Закон № 2407).

Відповідно до статті 11 Закону № 2407 строки здійснення акредитації визначаються НААУ.

Функціонування НААУ відповідає вимогам Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 765/2008 від 09.07.2008, який встановлює правила організації та здійснення акредитації органів з оцінки відповідності в Європейському Союзі.

Так, на виконання пункту 4 Порядку Держпраці розроблено проект документа, що встановлює вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва (далі – проект Вимог), та погоджено його з усіма заінтересованими органами, в тому числі і з Антимонопольним комітетом України.До зазначеного проекту документа включено вимогу щодо акредитації експертних організацій НААУ як органу з інспектування.Передбачається, що проект Вимог набирає чинності після затвердження через шість місяців з дня його офіційного опублікування. Тобто, експертні організації будуть мати ще півроку, щоб підтвердити свою компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавства.З огляду на зазначене поняття «експертна організація» слід розглядати в контексті Порядку та проекту Вимог (після його затвердження).