Зараз на сайті

На сайті 9 гостей та відсутні користувачі

          За результатами діяльності на протязі ІІІ кварталу 2017 р. підприємство  в цілому досягло мети виконання Статутних завдань, щодо забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки, виконання робіт та надання послуг та виконало основні планові показники фінансової діяльності.


       В складі ДП «Кіровоградський ЕТЦ» на протязі ІІІ кварталу 2017р. працювали виробничо – випробувальна лабораторія, відділ експертиз, електро – технічна лабораторія, санітарно – промислова лабораторія, навчально – методичний центр, регіональний відділ психофізіологічної експертизи.
      Фінансова, статистична звітність та інформація щодо діяльності підготовлена в порядку, установленому законодавством, та здана органу управління (Державній службі України з питань праці) в повному обсязі. Фінансова та статистична звітність розміщені у Єдиному реєстрі об’єктів державної власності за допомогою автоматизованої системи «Юридичні особи».
        ДП «Кіровоградський ЕТЦ»  за обсягами виробництва по фактичним показникам  2016 року відноситься до ІІІ категорії згідно наказу Держпраці від 10.02.2016 р.  № 13.
           Доходи ДП «Кіровоградський ЕТЦ»  за ІІІ отримано 159,5 % від запланованого та складаються з доходів від реалізації робіт та послуг (2067 тис. грн.), інших операційних доходів  90 тис. грн. (89,0 тис. грн. – отримані відсотки банку, 1,0 тис. грн. - прострочена кредиторська заборгованість).   
           Основними замовниками наших послуг у ІІІ кварталі 2017 році є: ТОВ ВКФ «ВЕЛТА», ПАТ «Гідросила АПМ», Головне управління  житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради, ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ДП"СхідГЗК", ПАТ «ЕЛЬВОРТІ», ПАТ «Кіровоградобленерго», ПАТ «Кіровоградграніт», ТОВ «Новомиргородський цукор», ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», Кременчуцька ГЕС, ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», ПАТ НВФ «Радій», СТОВ «Надія» та інші підприємства.
           У ІІІ кварталі 2017 р. підприємством проведені наступні капітальні інвестиції: Тепловізор FLUKE Ti25 - за рахунок ФРВ на суму 41 тис. грн. ( в т. р. ПДВ), за рахунок амортизаційних відрахувань на суму 51 тис. грн. ( в т. р. ПДВ), крім того дообладнане напівавтоматичний зварювальний апарат MIG/MAG/ММА/350, ТОКЕНИ USB IKEY 4000 ФІРМИ SAFE NET  на суму 1 тис. грн.
       Загальна середньооблікова   чисельність  працівників за ІІІ квартал 2017 р. склала 38 осіб. Середньооблікова   чисельність  штатних  працівників - 36 особи. Адміністративно – управлінський персонал – 3 особи. Фонд оплати праці штатних працівників – 1275,3 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників – 11808 грн. В порівняні з ІІІ кварталом 2016 року збільшено на 51,8 % в зв’язку зі збільшенням обсягів виробництва, прожиткового мінімуму з 01.12.2016 р.та з 01.05.2017р.
Заборгованості по виплаті заробітної плати не має.

Показники фінансової діяльності ДП «Кіровоградський ЕТЦ»

№ з/п

     Найменування показника

9 місяців

2015 р.

9 місяців

 2016 р.

9місяців 2017 р.

1

2

3

4

5

1

Рентабельність діяльності, %

9,9

9,9

10,9

2

Коефіцієнт фінансової стійкості

5,1

2,2

1,0

3

Коефіцієнт загальної ліквідності

2,5

1,6

1,3

4

Коефіцієнт платоспроможності

0,8

0,7

0,5


   І Н Ф О Р М А Ц І Я
про  нарахування  та  сплату частини  чистого  прибутку (доходу)
згідно законодавства по  ДП «Кіровоградський  ЕТЦ»   за 9 місяців 2017р.

 

Період

Нараховане

(грн.)

Сплачено

(грн.)

І квартал

132994

82796 (за 2016 р.)

ІІ квартал

155021

132994

ІІІ квартал

182549

155021

Всього за 2017 рік

470564

370811